İslâm âleminin ve Osmanlıların bitkilerle tedaviye yaklaşımları:

2013-03-25 18:10:00
İslâm âleminin ve Osmanlıların bitkilerle tedaviye yaklaşımları: | görsel 1

İslâm âleminin ve Osmanlıların bitkilerle tedaviye yaklaşımları:    Gerek İslâm âleminde ve gerekse Selçuklular’la Osmanlılar dönemlerinde, bitkilerle tedavi hususu genelde tıp ilmiyle birlikte değerlendirilmiştir. İslâm âleminde özelikle Araplar’da tıbbî bitkilerin hangisinin ve hangisinin zehirsiz olduğunu ayırt etmek için hayvanlardan istifade etmişlerdir. İlk defa tedavi pratiği eczacılıktan ayrılarak ilâçlar bilimi ortaya konmuştur. Sekizinci yüzyılda Cabir İbni Hayyam, Abu Nadir İbni Şumayl ve Abu Zeyd el-Anşari ve İbni el-Sıkkit, bitkierin ismleri, morfolojik yapıları ve kullanım alanları üzerinde durmuşlardır. Yine bu devirde Abu Said el-Aşmai’nin Kitab el Nebat vel Şecer (Bitki ve ağaçların kitabı), benzer konuları ihtiva ediyordu. Dokuzuncu yüzyılda özellikle bitkilerin tıbbi yönleri üzerinde durulmuştur. Ali İbni Rabban el-Tebari’nin Firdevs el-Hikmet (Aklın Cenneti) adlı eseri ve Ebu Hanife el-Dinavari’nin Kitap el-Nebat (Bitkiler Kitabı) adlı eserinde bu konular yer alır. Onuncu yüzyılın başında Türk bilim adamı meşhur İbn-i Sina (980-1037) yüzden fazla ilmî eser bırakmıştır. En büyük eseri 3 ciltlik “Alkanun-fittıb” tır. Onun bu eserinde 900 den fazla tıbbî bitki, hayvani ve inorganik menşeli ilâç yer almaktadır. İbn-i Sina , 7 bölümlük Tabiat Tarihi ve Şifa kitabında bitkilerin farmokolojik yönlerini incelemiştir. O zaman Müslümanlar 1600’den fazla tıbbî bitkiyi bilmekte idiler (Hayati Zade Mustafa Fevzi Efendi -Ölümü 1740-, Bitkilerin tıbda ilaç olarak kullanılmaları, terkipleri, alınma şekilleri ve ölçü sistemi; Tatlı, Â. Genel Biyoloji, 2000, s. 244; Makaklı, B. Şifalı Bitkilerle Tedavi (Tercüme), İstanbul, 1990) .Kaynakwh... Devamı

PEYGAMBERİMİZİN(S.A.V) SAĞLIK ÖĞÜTLERİ

2013-03-24 22:39:00
PEYGAMBERİMİZİN(S.A.V) SAĞLIK ÖĞÜTLERİ | görsel 1

PEYGAMBERİMİZİN(S.A.V) SAĞLIK ÖĞÜTLERİ  Sıhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü, dünyayı kazanmak da, ahreti kazanmak da sıhhatle mümkündür. Peygamberimiz A.S. da sağlık hakkında şöyle buyurmuştur: “ Sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurlu , günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri kendisinde toplanmış gibi olur (Tirmizi zühd Hadis 2346).” Yine benzer bir hadislerinde aynı konuya işaret etmişlerdir: “Emniyetli (Korkusuz) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur” (İ. Sünnî vr. 10b). Yine bir başka hadislerinde; “ Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah’a daha sevimlidir” buyurmuşlardır (İbni Mâce zühd Hadis 4168) . Bir başka hadislerinde de; “ Ey insanlar! Şüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olunca, yüce Allah’tan bunları isteyiniz” buyurdu (Müsned 1/8). İslâmiyet, sağlık noktasında koruyucu hekimliği ön plâna çıkarır. Bir başka ifâde ile, hastalıkların sebeplerini nazara verir ve bunlara riayet edilmesini ısrarla ister. Bu hususta özellikle az yeme tavsiye edilmektedir. Nitekim bir hadislerinde Peygamber A. S. “ İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır” buyurmuştur (Tirmizi zühd Hadis 2380). Çok yeme, pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir:... Devamı

SİGARANIN ZARARLARI

2012-11-14 18:51:00
SİGARANIN ZARARLARI | görsel 1

SİGARANIN ZARARLARI    Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmekte,Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır. Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir. Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir? * Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.     * Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır. * Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar. * Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir. * Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında k... Devamı

Eroin Nedir? Eroin Hangi Maddeden Üretilir? Eroinin Vucuda Zarar

2012-11-14 18:45:00
Eroin Nedir? Eroin Hangi Maddeden Üretilir? Eroinin Vucuda Zarar | görsel 1

Eroin Nedir? Eroin Hangi Maddeden Üretilir? Eroinin Vucuda Zararı Ve Etkileri Nelerdir?     EROİN NEDİR?     Eroin morfin maddesinden üretilmektedir. Doğal olarak afyon bitkisinin kozalağında mevcut olan bir uyuşturucudur. Eroin afyonun içinde bulunan alkaloidlerden bir tanesidir. Baz morfinin asetik asit ile birlikte ısıtılması ve diğer kimyasal işlemlerden sonra oluşur. Sokaklardaki eroin genellikle saf değildir ve beyazdan koyu kahverengi bir renge kadar çeşitli yoğunluklarda değişebilir. Bu değişiklikler tipik olarak üretim safhasında meydana gelen kirliliklerden ve/veya içine karıştırılan diğer maddelerden dolayıdır. Eroin; Güney Amerika, Güneydoğu ve Güneybatı Asya, ve Meksika'da üretilmektedir. ETKİLERİ Eroin ve diğer afyon bazlı uyuşturucular vücut hareketlerini yavaşlatan özelliktedir. Kullanıcılar sıcaklık, rahatlama, ve kopma hisleri uyandırdığını belirtirler. Fiziksel ve duygusal ağrılar azalmakla birlikte bunlara "ağrıların ertelenmesi" demek daha doğrudur. Bu etkiler çok çabuk ortaya çıkar ve alınan eroinin miktarına ve alış şekline göre birkaç saat sürebilir. İlk kullanımlar bulantı ve kusma ile sonuçlanabilir fakat bu tepkiler sürekli kullanımla giderek azalır. Afyon ve türevlerinin kullanımının yol açtığı fiziksel sorunlar: “Kirli” iğne kullanımı sonucu AİDS Abse ve deri veya kasların diğer enfeksiyonları Tetanus veya sıtma Hepatit veya diğer karaciğer hastalıkları Mide ülseri Kalpte ritm bozukluğu (aritmi) Endokardit (kalp zarı iltihabı) Anemi (kansızlık) Elektrolit bozuklukları özellikle hiperkalemi Kemik ve eklem enfeksiyonları Kullanılan maddede bulunan katkı maddeleri nedeniyle gelişen embolilerde, bazen anormal göz dibi bul... Devamı

COCA COLA: Muhammed yok,Mekke yok

2012-11-10 00:22:00
COCA COLA: Muhammed yok,Mekke yok | görsel 1

 LÜTFEN RESMİN ÜZERİNİ TIKLAYIN.......   COCA COLA: Muhammed yok,Mekke yok   Devamı

COCA COLA'NIN DEĞİŞİK YAHUDİ BÖLGELERİNDEKİ REKLAMLARI-2

2012-11-10 00:15:00
COCA COLA'NIN DEĞİŞİK YAHUDİ BÖLGELERİNDEKİ REKLAMLARI-2 | görsel 1

COCA COLA'NIN DEĞİŞİK YAHUDİ BÖLGELERİNDEKİ REKLAMLARI:.... Üstteki yazının tercümesi: (Were moving to a new location !!! = Artık yeni yerimize taşınıyoruz !!!) Alttaki yazının tercümesi:'COCA COLA İÇ, İSRAİL'E DESTEK OL !!!!!'''   Devamı

İşte sigara tiryakilerinin avuntuları!

2012-11-10 00:11:00
İşte sigara tiryakilerinin avuntuları! | görsel 1

İşte sigara tiryakilerinin avuntuları!     Sigara içenler türlü yalanlarla kendilerini kandırır dururlar. Siz de sigara içen biriyseniz, kendinizi bunlardan biriyle avutuyor olabilirsiniz... Prof.Dr.Ahmet Rasim Küçükusta tiryakilerin avuntularını kaleme aldı...     Tiryakinin avuntuları Sigara içenler türlü yalanlarla kendilerini kandırır dururlar. Bunları aşağıda sıraladım. Siz de sigara içen biriyseniz, kendinizi bunlardan biriyle avutuyor olabilirsiniz. İşte tiryaki avuntuları:     Sigara içerim, ama dudak tiryakisiyim Birçokları ‘Dumanı katiyen içime çekmem; onun için de kendimi sigara içiyor saymam’ diye avunurlar.   Tamamen yanlış bir düşünce. Sigarayı yaktıktan sonra siz de yandınız demektir, dumanı ister içinize çekin ister çekmeyin. Nefes alıp veriyorsanız, yanan sigaranın dumanını da soluyorsunuz demektir; işlem tamamdır.   Sigara dudağınızda tütse de... Kül tablasının kenarında yansa da... Parmaklarınızın arasında dursa da; hiç mi hiç fark etmez.   Asla aç karnına sigara içmem Bir çok tiryaki ‘aç karnına sigara içmemekle’ öğünür. Sanırım şu sözler pek çoğunuz için yabancı değildir: ‘Sabah kalkarım, mutlaka biraz peynir, birkaç zeytin, bir parça ekmek atıştırırım, sigarayı ondan sonra yakarım. Asla ve kata aç karına sigara içmem.’ Marifet sanki. Sigarayı aç karnına da içseniz, tıka basa yedikten sonra da içseniz hiçbir şey fark etmez. İçinize çektiğiniz o duman ciğerlerinizden kanınıza karışıp bir güzel zehirler sizi.... Devamı

Hindistan'da yasaklanan Coca Cola ve Pepsi

2012-11-10 00:07:00
Hindistanda yasaklanan Coca Cola ve Pepsi | görsel 1

Hindistan'da yasaklanan Coca Cola ve Pepsi   Hindistan'da yasaklanan Coca Cola ve Pepsi, ardından Ukrayna'da da bir okul kantininde yasaklanınca , gözler bu kara içkiye yöneldi.Ne oldu da bir anda en çok içilen bu gizemli siyah şey birden tu kaka oldu... Hindistan'daki iddia:Kolanın içerisinde "tarım ilacı" kalıntıları bulunması idi.Gerçekten çok ciddi bir iddia idi bu.Ayrıca Coca Cola ve Pepsi'nin sahiplerinin yahudi dünyası ile olan yakın ilişkileri nedeni ile , müslüman dünyası tarafından sevilmediği de aşikar.Tabi bu durum Türk içicileri tarafından şu anda pek takılmasa da yakında neler olabileceğini kimse kestiremez. Bu iki gizemli marka yıllarca ülkemizde kolayı tekellerine aldılar hatta sadece Türkiye'de değil tüm dünyada başardılar bu işi...Biz "Cola Turka" denilen limoni bir kola ile cevap verdik ama tadını beğenenler pek çıkmadı, bir de işin üstüne "Coca Cola'nın formulü gizliymiş olm" gizemi eklenince olay daha da vahim hale geldi. Coca Cola ve Pepsi'yi karşılaştırın deseler baya zorlanırdım ama biraz debelenince bir şeyler yazabilirim sanırım.Coca Cola kırmızının malıdır, Pepsi ise mavilerin içeceği.Bu açıdan Pepsi biraz daha sempatik , Coca Cola ise daha yırtıcı görünüz gözümüze... Coca Cola'nın gizli bir formülü, Pepsi'nin de gizli olmasa da ondan aşağı kalmayan bir formülü vardır. Coca Cola buz gibi olunca iyi içilir derler ama Pepsi biraz şekerli gibidir. Coca Cola hiçbir zaman bir yıldızı markanın önüne geçirmez ama Michael Jackson pepsi satan bir bakkalcı gibidir "görsel hafızalarımızda"... Coca Cola reklamlarını dedeli nineli bol çocuklu Türk ailelerini seçerek damardan aktarım yapmayı tercih... Devamı

Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden bazıları

2012-11-10 00:04:00
Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden bazıları | görsel 1

Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden bazıları Bunlar kanserojen maddelerdir ve en tehlikelileri arsenik, benzin, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluene, amonyak ve propilen glikoldur. Örneğin; siyanid kesinlikle öldürücü bir zehirdir. Genel olarak bilinen maddelerden bir kaçı. Bunlar kanserojen maddelerdir ve en tehlikelileri arsenik, benzin, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluene, amonyak ve propilen glikoldur. Örneğin; siyanid kesinlikle öldürücü bir zehirdir. Genel olarak bilinen maddelerden bir kaçı; Polonyum - 210 (kanserojen) Radon (radyosyon) Metanol (füzeyakıtı) Toluen (tiner) Kadmiyum (akü metali) Bütan (tüpgaz) DDT (böcek öldürücü) Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehiri) Aseton (oje sökücü) Naftalin (güve kovucu) Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehiri) Arsenik (fare zehiri) Amonyak (tuvalet temizleyicisi)  ... Devamı

HA COLA İÇMİŞSİNİZ HA DA ÇİŞİNİZİ.

2012-11-09 23:59:00
HA COLA İÇMİŞSİNİZ HA DA ÇİŞİNİZİ. | görsel 1

  HA COLA İÇMİŞSİNİZ HA DA ÇİŞİNİZİ.     ÇOCUKLARA “10 DAKİKA” AYIRIN…   “Cola yerine çişinizi için” uyarısı ile ilgili yazım, basın-yayın organlarının hiç birinde yer almamasına rağmen on binlerce e-mail aldım…   Bana ulaşan e-maillerde teşekkürden daha ziyade kolalı içeceklerin satışının nasıl engelleneceğine ilişkindi…   Bunun için basın desteği almadan başarılı olunmayacağı da belirtilmiş. Basın-yayın organları, Cola’yı üreten ve pazarlayanları karşılarına alarak böylesi bir kampanyaya kesinlikle destek vermezler. Türk basının durumu “kurtuluş savaşı” öncesi işini yapan Babıali basın ile bire bir aynıdır. Yine işini yapıyor. Bu nedenle basının varlığını ve oralarda yazanları bir kenara bırakın. Kendi doğrularınızı, haklılığınızı ve kararlığınızı ortaya koyun. Eğer böyle bir irade ortaya koyarsanız, o basın-yayın organlarının Cola’yı desteklemeye güçleri kesinlikle yetmez. Milyarlarca insanın yaşadığı Çin’de devrim basın-yayın organları ile değil, kulaktan kulağa oldu!...   İlk adım atacaklar arasında, öğrenci velileri ile çocuklara geleceğimiz diyenler var; Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Nisan 2007 tarihinde valiliklere yollanan, “…kolalı içeceklerin satışının yapılmaması-caydırılması… (Okul Kantini Denetim Formu madde, 26)” yönündeki genelge konusunda okul kantinlerinde Cola’lı içeceklerin satılıp satılmadığını kontrol edin… Çünkü, aynı genelgede, “Okul Kantini Denetim Formu” var. Bu formun, “okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komi... Devamı

SİGARANIN İÇİNDE NELER VAR?

2012-11-09 23:48:00
SİGARANIN İÇİNDE NELER VAR? | görsel 1

SİGARANIN İÇİNDE NELER VAR?   Aseton ( boya sökücü ) Nikotin ( böcek öldürücü ) Metanol ( roket yakıtı ) Karbon monoksit ( egzoz gazı ) Piren ( k.y.m ) Dibenzakridin ( k.y.m ) Hidrojen siyanür ( gaz odalarında insan öldürmek için kullanılır. ) Amonyak ( temizlik maddesi ) Toluidin ( k.y.m ) Dretan ( k.y.m ) Arsenik ( fare zehiri ) Bütan ( çakmak gazı ) DDT ( haşarat öldürücü ) Sigaranın filitresinde ; Naftalin Kadmiyum ( akü yapımında kullanılan madde ) Polonyum-210 ( k.y.m ) Vee bunlar gibi 4000 kadar daha zehir bulunmaktadır... Sigaranın vucütta izlediği yol ; Ağız ve Burun Nefes borusu Yemek borusu Mide ( tütrükle ) HAva Yolları Akciğerlere Sağ kalbe ve oradanda tüm vucüda pompalanır... Vucüda zararları Beyinde felç Akciğer kanseri Karaciğer Kanseri Ağız ve yemek borusu kanseri gırtlak ve nefer borusu kanseri kalp ve damarlar Göğüs kanseri Astım Rahim kanseri Kısırlık Kılcal damarlar ... Sigara neden öksürtür? Sigara dumanı asit özelliktedir. Asit ve duman içindeki tahriş edici maddeler öksürüğe yol açar. Sigarayı bırakma yolları ve başarı oranları Aniden bırakma ===== % 81.5 Azaltarak bırakma ===== % 5.7 Hipnoz ===== % 1.6 Düşük nikotinli sigara ===== % 1.5 Nikotinli sakız ===== % 1.4 Özel sigara filitreleri ===== % 0.5 Psikolojik tedevi ===== % 0.1 sigarayı bıraktıktan sonraki en tehlikeli dönem ilk 2-3 aydır. sigarayı bırakanların % 88 i ilk 58 günde tekrar başlamaktadırlar... Bu 58 günlük sürede şunlara dikkat ediniz ; Alkolden uzak durun Bol su için derin nefesler alın Çay, kahve, kola içmeyin sopr yapın meyve suyu için HEr gün 3-5 dk nefes egzersizi yapın... Sigara bırakıldıktan sonra ; 20 dk sonr... Devamı

UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI

2012-11-09 23:44:00
UYUŞTURUCUNUN  ZARARLARI | görsel 1

UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI   Uyuşturucuların kullanılması davranış değişikliklerinde ve bünyedeki emarelerde kendini gösterebilir. Bununla beraber bu işaretler kesin delil sayılmazlar. Uyuşturucunun kullanılmasında kesin delil olan bünye emaresi enjeksiyonda (bilhassa eroinde) görülür. Daha çok kol ve bacak damarları boyunca olmak üzere, bağımlının bütün vücudunda iğne izleri vardır. Bunlar sivrisineğin soktuğu yerlere benzer ve muhtemelen iltihaplıdır. Tabi iğne ile tedavi gören hastaların vücudunda da iğne izlerinin bulunduğu unutulmamalıdır.     Kullanılan uyuşturucunun cinsine ve kullanma şekline göre değişen aletler, zehir in alınışı ve çeşidi hakkında fikir verir. Vücuttaki emarelerin çokluğu bağımlılık ihtimalinin işareti ise de, uyuşturucu kullanılmasının kesin delilleri olarak kabul edilmemelidir, fakat uyanık olunmalı, olaylar dikkatle izlenmeli ve değerlendirirmelidir. Bunlar mesela, el titremesi, ter boşanması, uykusuzluk, huzursuzluk, sükunet ile sinirlilik hallerinin birbirini takip etmesi gibi işaretlerdir. Davranış değişiklikleri de uyuşturucu bağımlılığın işareti sayılır.   Gençlerde rastlanan ve göze çarpan bu ve benzeri haller, ergenlikle ilgili çok normal sebeplerde olabilir.   Örneğin ergenlikte: Okul başarılarındaki nişler ve yükselişler, Aile münasebetlerinden ayrı kalma, uzaklaşma, Ruh halinde değişiklikler, İlgi alanlarının sık sık değişmesi söz konusu olabikmektedir.   Ø Başarı oranı tamamen ve her derste düşmüş ise, arkadaşlarını çok sık değiştiriyorsa, eski arkadaşlarına sırt çeviriyor ve çevreyle ilişkilerden kaçıyor, işini yada okulunu bırakmak istiyorsa.   Ø Hiçbir şeye ilgi duymuyor ve herkezden ... Devamı

UYUŞTURUCUYA KARŞI AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER

2012-11-09 23:36:00
UYUŞTURUCUYA KARŞI AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER | görsel 1

UYUŞTURUCUYA KARŞI AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER   Uyuşturuculardan korunmada en büyük vazife aileye düşmektedir. Aile toplumun temel çekirdeğidir. En başta anne ve baba, çocuklara örnek olmalıdır. Çocuklar, her türlü sıkıntılarını ve problemlerini öncelikle anne ve babalarına açabilmelidirler. Problemlerin ilk defa aile büyüklerince değerlendirilmeleri şarttır.Bu konuda gençlerimizin dikkat edecekleri noktalara gelince;   Ø Gerek sevgiyi ve mutluluğu muhakkak ki kendi yuvalarında aramalıdırlar. Ø Kötü arkadaş guruplarından uzak durmaları gerekir. Böyle kişiler davranışlarından, hareket ve sözlerinden anlaşılır. Ø Boş zamanları en iyi şekilde (okumak, kültürel ve diğer faydalı faaliyetlerde bulunmak gibi meşguliyetlerle) değerlendirmelidirler. Ø Yine gençlik dönemi ; halk arasında söylendiği şekliyle "delikanlılık" devresidir. Bu yaşlarda kişilik icabı, gelecek için her an problem oluşturabilecek hareketlere girilebilir, kararlarda isteksizlik olabilir. Gençler bu hususu daima göz önünde tutmalı büyüklerin uyarılarını dikkate almalıdırlar. Son olarak gençlerimizi uyuşturucunun içine çeken alt kültürden bahsetmek istiyorum. İçki uyuşturucu, kumar, şans oyunları, sapıklıklar, fuhuş evden kaçma gibi faaliyetlerin tümünü besleyen, ortaya çıkaran ortama "Uyuşturucu Kültürü" adını veriyoruz. Zararlı alışkanlıkların temelinde bu vardır ve bunu önlemek uyuşturucu kültürüyle mücadeleye bağlıdır.Bu kültürün filizlendiği birahane, pub, diskotek, kahvehane, kumarhane, meyhane ve benzeri yerlerden uzak durmalıdır.Bira ve "alkolsüz" denilen bira, alkolizm ve uyuşturucu batağının başla... Devamı